Βεβαίωσε τα κέρδη σου!

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2016
Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΟΠΑΠ Α.Ε., για χορήγηση Βεβαίωσης Κέρδους από τις εταιρείες του Ομίλου, θα δέχεται αιτήσεις μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2017.

Γιατί να το κάνω

Για να βεβαιώσετε τα κέρδη που έχουν προκύψει από συμμετοχή σας σε παιχνίδια της ΟΠΑΠ Α.Ε., της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. και της Ιπποδρομίες Α.Ε. και έχουν καταβληθεί αποκλειστικά μέσω επώνυμης τραπεζικής πληρωμής εντός του προηγούμενου έτους.

Τι πρέπει να κάνω

Να εγγραφείτε στο site και αφού συμπληρώσετε όλα τα προσωπικά σας στοιχεία να κάνετε χρήση της επιλογής «Νέα Αίτηση». Επίσης, θα πρέπει να επισυνάψετε κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης το εκκαθαριστικό σας σημείωμα και την υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη από ΚΕΠ.

Ποιά κέρδη αφορούν

Κέρδη που έχουν προκύψει από τη συμμετοχή στα παιχνίδια ΚΙΝΟ, ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΤΟ, EXTRA 5, SUPER 3, LIVEBET, ΠΡΟΠΟ, ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ, ΣΤΟΙΧΗΜΑ, RACES, POWERSPIN, BOWLING, PENALTIES, ΣΚΡΑΤΣ, ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ, ΛΑΪΚΟ ΛΑΧΕΙΟ, ΚΡΑΤΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ και ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ.

Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερώσεις και εμπορικές επικοινωνίες από τις εταιρείες του ομίλου ΟΠΑΠ και συναινώ στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που παρείχα κατά την εγγραφή μου για το σκοπό αυτό. Έχω λάβει γνώση των σχετικών δικαιωμάτων μου, όπως αναγράφονται στους Όρους Χρήσης της Υπηρεσίας. Ρητά δηλώνω ότι δεν είμαι εγγεγραμμένος στο μητρώο των αυτό-αποκλεισμένων παικτών.